Showing posts with label Truyền hình cáp SCTV. Show all posts
Showing posts with label Truyền hình cáp SCTV. Show all posts

10/18/20

SCTV Châu Thành - Bến Tre - Đăng ký lắp Truyền hình cáp + Internet SCTV

SCTV Châu Thành - Bến Tre - Đăng ký lắp Truyền hình cáp + Internet SCTV SCTV Bến Tre triển khai dịch vụ truyền hình số DVB-T2, khách hàng có thể thưởng thức hàng trăm kênh truyền hình KTS chất lượng HD; Các kênh ...