Showing posts with label Tri ân khách hàng. Show all posts
Showing posts with label Tri ân khách hàng. Show all posts

8/21/20

SCTV nâng cấp tốc độ internet miễn phí, Nhân đôi lợi ích khách hàng

SCTV nâng cấp tốc độ internet miễn phí, Nhân đôi lợi ích khách hàng Không chỉ thí điểm truyền hình số DVB-T2 để nâng cao chất lượng dịch vụ tại một số tỉnh thành, SCTV còn triển khai nâng cấp tốc độ internet ...

7/20/18

SCTV chi 2,2 tỷ đồng tặng quà tri ân khách hàng

SCTV chi 2,2 tỷ đồng tặng quà tri ân khách hàng Từ ngày 17/7/2018, SCTV triển khai chương trình khuyến mại “Nét đến nhà, quà trao tay” dành cho khách hàng đăng ký mới thành công dịch vụ ...