5/28/18

SCTV Quận 5 - Truyền hình cáp SCTV Q5

Phòng giao dịch SCTV Quận 5 (Truyền hình cáp SCTV)
Địa chỉ: 91 An Bình, P.6, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại : (028) 38255317 - Hotline: 0886461900


SCTV Quận 5 cung cấp các dịch vụ cho khách hàng ở Q.5 - TPHCM

1. Truyền hình cáp SCTV

2. Internet SCTV

3. Dịch vụ Internet + Truyền hình cáp

4. Bảng kênh SCTV Quận 3