Showing posts with label Hướng dẫn dò kênh. Show all posts
Showing posts with label Hướng dẫn dò kênh. Show all posts

11/24/21

Cách nhận biết các loại TV hoặc đầu thu có hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2

Cách nhận biết các loại TV hoặc đầu thu có hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2 DVB - T2 là chuẩn thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất được xem là công nghệ chuyển đổi từ analog sang digital. Khi sử dụng tivi có tích hợp ...

11/23/20

Hướng dẫn dò kênh trên đầu thu KTS hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2

Hướng dẫn dò kênh trên đầu thu KTS hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2 1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với Đầu thu TKS 2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu TKS tại nhà khách hàng 2.1. Dò kênh trên Đầu thu KTS hỗ trợ chu...

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV SONY

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV SONY 1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với TV SONY. 2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu tại nhà khách hàng 2.1. Dò kênh trên TV SONY hỗ trợ chuẩn giải mã ...

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV LG

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV LG 1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với TV LG. 2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu tại nhà khách hàng 2.1. Dò kênh trên TV LG hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-...

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV Samsung

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV Samsung 1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với TV. 2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu tại nhà khách hàng 2.1. Dò kênh trên TV hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2: N...

Cách nhận biết các loại TV hoặc đầu thu có hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2

Cách nhận biết các loại TV hoặc đầu thu có hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2 1. Đối với TV:   Chúng ta có thể nhận biết TV có hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2 theo 2 cách sau: - Quan sát tem dán ở mặt trước TV:  nếu TV c...