Showing posts with label DVB-T2. Show all posts
Showing posts with label DVB-T2. Show all posts

6/14/21

SCTV tri ân khách hàng khi chuyển đổi miễn phí gói kênh ANALOG lên DVB-T2

SCTV tri ân khách hàng khi chuyển đổi miễn phí gói kênh ANALOG lên DVB-T2 Truyền hình cáp SCTV miễn phí chuyển đổi gói cước analog 55 kênh sang truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 với 200 kênh đặc sắc. Tốc độ internet s...

11/23/20

Hướng dẫn dò kênh trên đầu thu KTS hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2

Hướng dẫn dò kênh trên đầu thu KTS hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2 1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với Đầu thu TKS 2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu TKS tại nhà khách hàng 2.1. Dò kênh trên Đầu thu KTS hỗ trợ chu...

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV SONY

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV SONY 1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với TV SONY. 2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu tại nhà khách hàng 2.1. Dò kênh trên TV SONY hỗ trợ chuẩn giải mã ...

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV LG

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV LG 1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với TV LG. 2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu tại nhà khách hàng 2.1. Dò kênh trên TV LG hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-...

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV Samsung

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV Samsung 1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với TV. 2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu tại nhà khách hàng 2.1. Dò kênh trên TV hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2: N...

Cách nhận biết các loại TV hoặc đầu thu có hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2

Cách nhận biết các loại TV hoặc đầu thu có hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2 1. Đối với TV:   Chúng ta có thể nhận biết TV có hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2 theo 2 cách sau: - Quan sát tem dán ở mặt trước TV:  nếu TV c...