11/23/20

Hướng dẫn dò kênh trên đầu thu KTS hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2

1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với Đầu thu TKS

2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu TKS tại nhà khách hàng

2.1. Dò kênh trên Đầu thu KTS hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2:

Nếu TV có hỗ trợ chuẩn DVB-T2 thì kết nối cáp RG6 vào thẳng port RF trên TV và thực hiện dò kênh. Dưới đây là giao diện dò kênh của một số dòng Đầu thu KTS thông dụng trên thị trường:

- Bước 1: Thực hiện vào phần cài đặt để dò kênh:

Bước 1: Thực hiện vào phần cài đặt để dò kênh

- Bước 2: Tiến hành quét kênh trên Set top box:

Bước 2: Tiến hành quét kênh trên Set top box

- Bước 3: Kiểm tra lại số kênh, tên kênh và số thứ tự kênh có đúng so với danh sách kênh đã có hay không.

Lưu ý: Thứ tự các kênh DVB-T2 phát từ hệ thống sẽ sắp xếp theo chuẩn LCN. Vì vậy, một số loại TV và Set Top Box mặc định sẽ không bật chức năng này lên. Bạn  tìm trong phần cài đặt thiết bị để bật chức năng sắp xếp kênh theo LCN để thứ tự kênh đúng với bảng kênh đã được duyệt.

Tổng đài SCTV