11/23/20

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV SONY

1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với TV SONY.

2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu tại nhà khách hàng

2.1. Dò kênh trên TV SONY hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2:

Nếu TV có hỗ trợ chuẩn DVB-T2 thì kết nối cáp RG6 vào thẳng port RF trên TV và thực hiện dò kênh. Dưới đây là giao diện dò kênh của một số dòng TV SONY thông dụng trên thị trường:

- Bước 1: Thực hiện vào phần cài đặt để dò kênh

Bước 1: Thực hiện vào phần cài đặt để dò kênh

- Bước 2: Tiến hành quét kênh trên TV với chức năng ăng ten là Vô tuyến và loại kênh là Digital hoặc digital + analog nếu có thêm các kênh analog.

Bước 2: Tiến hành quét kênh trên TV với chức năng ăng ten là Vô tuyến và loại kênh là Digital hoặc digital + analog nếu có thêm các kênh analog

- Bước 3: Kiểm tra lại số kênh, tên kênh và số thứ tự kênh có đúng so với danh sách kênh đã có hay không.

Tổng đài SCTV