11/23/20

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV LG

1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với TV LG.

2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu tại nhà khách hàng

2.1. Dò kênh trên TV LG hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2:

Nếu TV có hỗ trợ chuẩn DVB-T2 thì kết nối cáp RG6 vào thẳng port RF trên TV và thực hiện dò kênh. Dưới đây là giao diện dò kênh của một số dòng TV LG thông dụng trên thị trường:

- Bước 1: Tiến hành vào menu dò kênh

Bước 1: Tiến hành vào menu dò kênh

- Bước 2: TNếu TV yêu cầu nhập mật khẩu để dò kênh thì nhập chuỗi ký tự “0000” hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất:

Bước 2: Nếu TV yêu cầu nhập mật khẩu để dò kênh thì nhập chuỗi ký tự “0000” hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất

- Bước 3: Tiến hành dò kênh trên TV với chức năng ăng ten là Vô tuyến và loại kênh là Digital hoặc digital + analog nếu có thêm các kênh analog.

Bước 3: Tiến hành dò kênh trên TV với chức năng ăng ten là Vô tuyến và loại kênh là Digital hoặc digital + analog nếu có thêm các kênh analog

- Bước 4: Kiểm tra lại số kênh, tên kênh và số thứ tự kênh có đúng so với danh sách kênh đã có hay không.

Bước 4: Kiểm tra lại số kênh, tên kênh và số thứ tự kênh có đúng so với danh sách kênh đã có hay không.
Tổng đài SCTV