11/23/20

Hướng dẫn dò kênh DVB-T2 của SCTV trên TV Samsung

1. Kết nối trực tiếp cáp SCTV với TV.

2. Dò kênh bằng Tivi/đầu thu tại nhà khách hàng

2.1. Dò kênh trên TV hỗ trợ chuẩn giải mã DVB-T2:

Nếu TV có hỗ trợ chuẩn DVB-T2 thì kết nối cáp RG6 vào thẳng port RF trên TV và thực hiện dò kênh. Dưới đây là giao diện dò kênh của một số dòng TV Samsung thông dụng trên thị trường:

- Bước 1: Thực hiện vào menu của TV để tiến hành dò kênh tự động cho TV: 

- Bước 2: Tiến hành dò kênh trên TV với chức năng ăng ten là Vô tuyến và loại kênh là Digital hoặc digital + analog nếu có thêm các kênh analog.

- Bước 3: Kiểm tra lại số kênh, tên kênh và số thứ tự kênh có đúng so với danh sách kênh đã có hay không.

Tổng đài SCTV