11/9/20

SCTV Thái Nguyên - Đơn vị lắp đặt truyền hình cáp SCTV tại Thái Nguyên

Truyền hình cáp SCTV chi nhánh Thái Nguyên

Địa chỉ: số 502 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 088 646 1900 - Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật: 088 668 2200

Các gói cước dịch vụ của SCTV Thái Nguyên

1/ Gói cước Truyền hình cáp

STT PHÍ THUÊ BAO (VNĐ/Tháng, bao gồm VAT)
1 TRỌN GÓI 3 TIVI: 100.000 đồng
2 Đầu thu KTS SD: 19.000 đồng (chưa bao gồm phí thuê bao Analog)
3 Đầu thu KTS HD: 49.000 đồng (chưa bao gồm phí thuê bao Analog)

2/ Dịch vụ trọn gói Internet SCTV + Truyền hình cáp

STT GÓI CƯỚC PHÍ THUÊ BAO (VNĐ/Tháng, bao gồm VAT)
ANALOG SD HD VOD CƠ BẢN VOD THUÊ BAO
1 Internet 20Mbps + Truyền hình 160.000 170.000 200.000 200.000 240.000
2 Internet 30Mbps + Truyền hình 190.000 200.000 230.000 230.000 270.000
3 Internet 40Mbps + Truyền hình 230.000 240.000 270.000 270.000 310.000
4 Internet 50Mbps + Truyền hình 260.000 270.000 300.000 300.000 340.000
5 Truyền hình + Internet 60Mbps + 3 đầu thu KTS HD 410.000 410.000 450.000

Danh sách kênh truyền hình SCTV tại Thái Nguyên

Thể thao đặc sắc trên SCTV

Chỉ có trên Truyền hình cáp SCTV