11/9/20

SCTV Thái Nguyên - Đơn vị lắp đặt truyền hình cáp SCTV tại Thái Nguyên

Truyền hình cáp SCTV chi nhánh Thái Nguyên

Địa chỉ: số 502 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 088 646 1900 - Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật: 088 668 2200

Các gói cước dịch vụ của SCTV Thái Nguyên

1/ Gói cước Truyền hình cáp

STT PHÍ THUÊ BAO (VNĐ/Tháng, bao gồm VAT)
1 TRỌN GÓI 3 TIVI: 100.000 đồng
2 Đầu thu KTS SD: 19.000 đồng (chưa bao gồm phí thuê bao Analog)
3 Đầu thu KTS HD: 49.000 đồng (chưa bao gồm phí thuê bao Analog)

2/ Dịch vụ trọn gói Internet SCTV + Truyền hình cáp

STT GÓI CƯỚC PHÍ THUÊ BAO (VNĐ/Tháng, bao gồm VAT)
ANALOG SD HD VOD CƠ BẢN VOD THUÊ BAO
1 Internet 20Mbps + Truyền hình 160.000 170.000 200.000 200.000 240.000
2 Internet 30Mbps + Truyền hình 190.000 200.000 230.000 230.000 270.000
3 Internet 40Mbps + Truyền hình 230.000 240.000 270.000 270.000 310.000
4 Internet 50Mbps + Truyền hình 260.000 270.000 300.000 300.000 340.000
5 Truyền hình + Internet 60Mbps + 3 đầu thu KTS HD 410.000 410.000 450.000

Danh sách kênh truyền hình SCTV tại Thái Nguyên

Thể thao đặc sắc trên SCTV

Chỉ có trên Truyền hình cáp SCTV

Thể thao trên SCTV