Showing posts with label Cước SCTV. Show all posts
Showing posts with label Cước SCTV. Show all posts

8/15/21

Hướng dẫn thanh toán cước truyền hình cáp / Internet SCTV qua ví Momo

Hướng dẫn thanh toán cước truyền hình cáp / Internet SCTV qua ví Momo Nhằm mang lại sự tiện lợi cũng như đảm bảo an toàn trong giai đoạn dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh, truyền hình cáp SCTV đã phối hợp với v...

Hướng dẫn thanh toán cước SCTV qua ứng dụng iPay của VietinBank

Hướng dẫn thanh toán cước SCTV qua ứng dụng iPay của VietinBank Sau khi triển khai chương trình thanh toán cước dịch vụ không dùng tiền mặt qua ví điện tử Momo, từ ngày 29/7/2021, SCTV tiếp tục triển khai...